Erb Švidrnochů
Švidrnoší polka ve formátu mp3, pouze doprovod 


Š V I D R N O Š Í    P O L K A

 
 
 

Švidrnochů v sále dnes je požehnaně,

//: kapela veselá hraje jenom pro ně. ://

 

V celém širém kraji Švidrnoch je všude,

//: tak to už navěky bylo, je a bude. ://

 

mezihra

 

My vám zahrajeme Švidrnoší polku,

//: každý si zazpívat může bez okolků. ://

 

Švidrnoši rádi přijdou příště zase

//: na bál se pobavit všichni v plné kráse. ://